• انتشار دومین شماره مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

  دومین شماره مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکی منتشر شد....
  » ادامه مطلب

 • نشست معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

  نشست معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، با رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روز جمعه هشتم اسفندماه در محل پژوهشکده آینده پ...
  » ادامه مطلب

 • بازدید وزارتخانه از پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

  بازدید همکاران وزارتخانه از پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت...
  » ادامه مطلب

 • پانزدهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

  پانزدهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی برگزار شد....
  » ادامه مطلب

 • چهاردهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک

  چهاردهمین جلسه اعضاء مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی برگزار شد....
  » ادامه مطلب

 • بازدید رئیس دانشگاه و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت از مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

  دکتر علی اکبر حقدوست رئیس محترم دانشگاه از مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی بازدید کردند....
  » ادامه مطلب

 • اخذ مجوز انتشار فصلنامه تخصصی انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

  مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی موفق به اخذ مجوز انتشار فصلنامه تخصصی انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی گردید....
  » ادامه مطلب

 • افتتاح ساختمان جدید پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

  مراسم افتتاح ساختمان جدید پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، با حضور رئیس محترم دانشگاه برگزار گردید....
  » ادامه مطلب

آرشیو خبر