۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ دي   

کارگاه اینترنت اشیا در حوزه پزشکی پنجمین کارگاه از سری کارگاه های ماموریت ویژه توسعه دانش تله مدیسین توسط مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی و با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) در روز پنجشنبه 12 دی ماه 98 در سالن پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت برگزار شد. این کارگاه توسط مهندس محمد قیصری دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء کشور برگزار گردید. این کارگاه در چهار بخش تحول دیجیتال و اینترنت اشیا، سختافزار و مخابرات اینترنت اشیا، پلتفرمهای اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و امنیت حریم خصوصی اینترنت اشیا ارائه گردید.