۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين

 

احتراماً به اطلاع می رساند، با توجه به وضعیت جدید کشور و ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه و بهداشتی، کارگاه " طراحی و تحلیل پرسشنامه" در تاریخ 8 اسفند ماه لغو و به زمان دیگری موکول می گردد. تاریخ جدید برگزاری متعاقباً و در اسرع وقت به اطلاع شما خواهد رسید.