۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی در تاریخ ۲۷/۳/۹۳ موفق به اخذ مجوز انتشار فصلنامه تخصصی انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی از اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی گردید. اولین شماره این فصلنامه پاییز سال جاری منتشر خواهد شد. امید است به یاری خداوند و با تلاش همه دست اندرکاران تا پایان سال جاری موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی گردیم.