۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد   

 

دکتر کامبیز بهاءالدینی

       

 

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - متخصص طب اورژانس

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

   تلفن       03431325406 

   ایمیل    kbahaadini@Kmu.ac.ir

 

 

دکتر رضا خواجویی

       

 

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

   تلفن       03431325165 

   ایمیل    r.khajouei@kmu.ac.ir

 

 

دکتر لیلا احمدیان

       

 

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

   تلفن       03431325395 

   ایمیل    l.ahmadian@kmu.ac.ir

 

 

دکتر محمدرضا امیراسماعیلی

           

 

   - دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

   تلفن       03431325406 

   ایمیل    mohammadreza.amiresmaili@gmail.com

 

 

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

          

 

   - دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

   تلفن       03431325406 

   ایمیل    mhmhealth@gmail.com