۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی وابسته به پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، برگزاری کارگاه های تخصصی، همایش های ملی و بین المللی و همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زمینه حل مسائل مربوط به توسعه، بکارگیری و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت را به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در سطح ملی و استانی فراهم می نماید.