۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين

در افق برنامه و با استعانت از الطاف الهی برآنیم از طریق ارتقای توانمندی های علمی و عملی و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در نظام سلامت، مرکزی پویا، خلاق و نوآور و به عنوان یک قطب پژوهشی در کشور بوده و زمینه ارتقاء سلامت و همکاری های بین المللی در حیطه طراحی، ارزیابی و توسعه سیستم های اطلاعات بهداشتی را فراهم آوریم.

در این راستا ما متعهديم بستر پژوهشي را در محيطي سرشار از خلاقیت و نوآوری و با اتكا بر مشارکت اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان، ارتباط با ساير مراكز علمي و سازمان ها فراهم آوريم.