۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۷ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۷ آبان   

عنوان

مدرس تاریخ برگزاری

     واقعیت مجازی                    

دکتر طاها سلطانی  23 و 24 آبان ماه 1398            
تله مدیسین و سلامت همراه دکتر فرهاد فاتحی 24 و 25 آبان ماه 1398
20 بیماری مهم که هر آینده پژوه باید بداند دکتر کامبیز بهاء الدینی دی ماه 1398