۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر   

دکتر لیلا احمدیان

       

 

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

   تلفن       03431325395 

   ایمیل l.ahmadian@kmu.ac.ir

  - سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Leila_Ahmadian